วิธีการชำระเงินค่าสินค้า / Payment Instructions

คุณสามารถชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด ตามรายละเอียดด้านล่าง / You can make a payment for your order(s) to RS Components Co., Ltd with the following information:

1. โอนเงินผ่านทาง Online Banking ตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง / Kindly transfer your payment to the RS Bank Account as follows:

1.1     โอนผ่านรหัสพร้อมเพย์หมายเลข “0105549076224” / PromptPay account number “0105549076224”     
1.2 โอนเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง / Transfer to our HSBC Bank account by following details;

Account Name : บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด / RS COMPONENTS CO., LTD.
Bank Name: ฮ่องกงและเซื่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด / Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Address : 968 ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กทม. 10500 / 968 Rama IV Rd., Silom Bankrak BKK 10500
Account No : 001-576875-001

2. หรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีฯ (BAY), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารธนชาต, หรือธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม) / OR make a payment at BAY, SCB, Thanachart, or KBank counters by following steps (free of charge);

2.1 ดาวโหลดใบนำฝากและกรอกรายละเอียดโดยระบุ RS Order Reference No. ที่ REF No. 2 เพื่อใช้อ้างอิงการชำระเงิน / Download Pay-In Slip from our website and complete the form with indicating RS Order Reference No. at REF No. 2 for our reference.

2.2 ยื่นใบนำฝากพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 4 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ / Present Pay-In Slip to make a payment at any counters of the 4 banks mentioned above.

2.3 แฟกซ์ใบนำฝากมาที่ 02-258 4418-20 หรือส่งอีเมลถึง r.receipts.th@rs-components.com / Send us your Bank Slip by fax at 02-258 4418-20 or scan & send via email to r.receipts.th@rs-components.com

2.4 หลังจากการชำระเงินผ่านการอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งสินค้า / After the payment has been approved, you will receive an order notification email with estimated delivery date