การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Payment Options

  You can chose how you would like to pay

  You can open a cash or credit account – or use our guest checkout for a one-off order and get automatically registered to My Account.

  There are different ways that you can choose to pay:

  • Cash Account:  This is method of payment available immediately; you can pay by credit or debit card.
  • Credit Account:  So that you can make future purchases with us, complete this form to open an RS Credit Account.
  • Guest Checkout: You can purchase products without logging in or having to go through the registration process.

  We accept the following forms of payment (วิธีการชำระเงินค่าสินค้า):

  คุณสามารถชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด ตามรายละเอียดด้านล่าง / You can make a payment for your order(s) to RS Components Co., Ltd with the following information:

  1. โอนเงินผ่านทาง Online Banking ตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง / Kindly transfer your payment to the RS Bank Account as follows:

  1.1 โอนผ่านรหัสพร้อมเพย์หมายเลข “0105549076224” / PromptPay account number “0105549076224”

  1.2 โอนเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง / Transfer to our HSBC Bank account by following details;

  1.3 รบกวนคุณลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหมายเลข Order ที่ขึ้นต้นด้วย 18xxxxxxx มายังอีเมล์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่อีเมล์ r.receipts.th@rs.rsgroup.com เพื่อปล่อยออเดอร์ / Please send your payment slip with your order number that begin with 18xxxxxxx to our finance team at email: r.receipts.th@rs.rsgroup.com

  Account Name :บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด / RS COMPONENTS CO., LTD.

  Bank Name: ฮ่องกงและเซื่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด / Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

  Address : 968 ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กทม. 10500 / 968 Rama IV Rd., Silom Bankrak BKK 10500

  Account No : 001-576875-001

  2. หรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีฯ (BAY), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), หรือธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม) / OR make a payment at BAY, SCB, or KBank counters by following steps (free of charge):

  2.1 ดาวโหลดใบนำฝากและกรอกรายละเอียดโดยระบุ RS Order Reference No. ที่ REF No. 2 เพื่อใช้อ้างอิงการชำระเงิน / Download Pay-In Slip from our website and complete the form with indicating RS Order Reference No. at REF No. 2 for our reference.

  2.2 ยื่นใบนำฝากพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 4 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ / Present Pay-In Slip to make a payment at any counters of the 4 banks mentioned above.

  2.3 รบกวนคุณลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหมายเลข Order ที่ขึ้นต้นด้วย 18xxxxxxx มายังอีเมล์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่อีเมล์ r.receipts.th@rs.rsgroup.com เพื่อปล่อยออเดอร์ / Please send your payment slip with your order number that begin with 18xxxxxxx to our finance team at email: r.receipts.th@rs.rsgroup.com

  2.4 หลังจากการชำระเงินผ่านการอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งสินค้า / After the payment has been approved, you will receive an order notification email with estimated delivery date

  Account and Billing Enquiries

  If you have any billing queries or need to update your account information, please email Credit.TH@rs.rsgroup.com or call +66 (2) 648 6868 between 8am - 5pm Monday to Friday.

  If you need to change any of the details on your invoice, please email RCustomerServiceTH@rs.rsgroup.com or call customer service on +66 (2) 648 6868 and quote your Sold To/ Ship To Number, your name, your current invoice address and your new invoice address.

  Was this page helpful?