แบรนด์ยอดนิยม Fixed Resistors

TE Connectivity
Panasonic
Vishay
Ohmite
TE Connectivity
Panasonic
Vishay
Ohmite