แบรนด์ยอดนิยม Fixed Resistors

TE Connectivity
Vishay
Panasonic
Ohmite
TE Connectivity
Vishay
Panasonic
Ohmite