การค้าหาล่าสุด / Recently searched

    ทางเลือกอันชาญฉลาด เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    เทคโนโลยีและสินค้าเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อมอบความประหยัดด้านพลังงานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

    Phoenix Contact

    Phoenix Contact

    ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้านนวัตกรรมสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ