การค้าหาล่าสุด / Recently searched
  Vishay

  Vishay

  Vishay

  ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นแบบตัวนำเรเดียล HOTcaps™

  ผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถทนทานต่อสภาพการทำงานที่รุนแรงในยานยนต์ที่มีช่วงอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 175◦C

  แนะนำผลิตภัณฑ์

  ดิสครีตเซมิคอนดักเตอร์

  • โมดูล MOSFET และทรานซิสเตอร์ มาพร้อมสเตจพลังงานในตัว SiC530 30A VRPower® ที่มีขนาดเล็กลงถึง 45% ในกลุ่มโซลูชันดิสครีต
  • วงจรเรียงกระแสติดตั้งพื้นผิวความหนาแน่นของกระแสไฟสูง ประหยัดพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี Trench MOS Schottky
  • ตัวต้านแรงดันไฟฟ้ากระชาก ขนาดประหยัดพื้นที่ การรั่วไหลของกระแสไฟต่ำ และเวลาการตอบสนองรวดเร็ว

  ดูเพิ่มเติม

  เทคโนโลยีโพลิเมอร์คาปาซิเตอร์ จาก Vishay