ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า

 • คำสั่งซื้อทางออนไลน์ (ลูกค้ากลุ่มธุรกิจของ RS) |Online Orders(For RS busines account holders):
  จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1,500 บาท (ก่อนภาษี 7%) และจะมีค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท
  Enjoy FREE delivery for orders over THB1,500 (ex Vat). For orders under THB1,500, there is a charge of THB100.
 • คำสั่งซื้อทั้งหมดที่สั่งผ่านโทรสาร/อีเมล์ (ลูกค้ากลุ่มธุรกิจของ RS) |Offline Orders (telephone, email or fax) for RS business account holders:
  จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อตั้งแต่ 2,500 บาท (ก่อนภาษี 7%) และจะมีค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า 2,500 บาท
  Enjoy FREE delivery for orders over THB2,500 (ex Vat). For orders under THB2,500, there is a charge of THB100.
 • คำสั่งซื้อสำหรับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งหมด (ลูกค้าบุคคลทั่วไปหรือไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจของ RS) |For all other customers (private or non RS business account holders) whether placed online or offline:
  จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อตั้งแต่ 3,500 บาท (ก่อนภาษี 7%) และจะมีค่าจัดส่งสินค้า 675 บาท สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า 3,500 บาท (สำหรับคำสั่งซื้อทางออนไลน์และโทรสาร/อีเมล์)
  Enjoy FREE delivery for orders over THB3,500 (ex Vat). For orders under THB3,500, there is a charge of THB675.


วันและเวลาในการจัดส่งที่ได้ระบุไว้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการตรวจสอบของศุลกากรไทยและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า สำหรับสินค้าระบุบริการพิเศษ (Special handling) อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น  RS Componentsจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นหากการจัดส่งสินค้าช้ากว่าวันที่ประมาณการไว้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ RS บนเวปไซด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเงื่อนไขการจัดส่งและข้อกำหนดอื่นๆ; 

ii RS Components ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า