ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า

  • คำสั่งซื้อทางออนไลน์ :จัดส่งฟรี ที่มูลค่าคำสั่งซื้อเกิน 1,500 บาท (ก่อนภาษี 7%) และจะมีค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท หากมููลคำสั่งซื้อต่ำกว่า 1,500 บาท
  • คำสั่งซื้อทั้งหมดที่สั่งผ่านโทรสาร/อีเมล์: จัดส่งฟรี ที่มูลค่าคำสั่งซื้อเกิน 2,500 บาท (ก่อนภาษี 7%) และจะมีค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท หากมููลคำสั่งซื้อต่ำกว่า 1,500 บาท


วันและเวลาในการจัดส่งที่ได้ระบุไว้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการตรวจสอบของศุลกากรไทยและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า สำหรับสินค้าระบุบริการพิเศษ (Special handling) อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น  RS Componentsจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นหากการจัดส่งสินค้าช้ากว่าวันที่ประมาณการไว้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ RS บนเวปไซด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเงื่อนไขการจัดส่งและข้อกำหนดอื่นๆ; 

ii RS Components ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า