ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า

สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดผ่าน

RS ออนไลน์, คุณจะเพลิดเพลินกับการจัดส่งฟรีไม่ว่ามูลค่าการสั่งซื้อเท่าไร

ค่าบริการและพื้นที่การจัดส่ง

 • พื้นที่การจัดส่งโซน 1 และ 2
  จัดส่งฟรี เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป หรือมีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
  100 บาท เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อต่ำกว่า 2,500 บาท
 • พื้นที่การจัดส่งอื่นๆ
  จัดส่งฟรี สำหรับการจัดส่งสินค้านอกพื้นที่โซน 1 และ 2 เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อตั้งแต่
  7,500 บาทขึ้นไป หรือมีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อต่ำกว่า
  7,500 บาท

*โซน 1 หมายถึงบริเวณการจัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
*โซน 2 หมายถึงบริเวณการจัดส่งสินค้าในอยุธยา สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรีนครนายก สมุทรสงคราม อ่างทอง


วันและเวลาในการจัดส่งที่ได้ระบุไว้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการตรวจสอบของศุลกากรไทยและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า สำหรับสินค้าระบุบริการพิเศษ (Special handling) อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น  RS Componentsจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นหากการจัดส่งสินค้าช้ากว่าวันที่ประมาณการไว้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ RS บนเวปไซด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเงื่อนไขการจัดส่งและข้อกำหนดอื่นๆ; 

ii RS Components ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า