สมัครสมาชิก

ขอเปิดบัญชีเครดิตกับ RS

คุณสามารถดาวน์โหลดใบคำขอด้านล่างนี้ หลังจากคุณได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว ซึ่งคุณจะได้รับผลประโยชน์มากมายจากการเป็นสมาชิกกับ RS
หมายเหตุ:

การขอใช้บริการขอเครดิตจะได้รับการพิจารณาเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ต้องการ สั่งซื้อเป็นประจำ (ทุกเดือน) หากต้องการขอใช้บริการเครดิต กรุณากรอกใบคำขอนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วแฟกซ์ใบคำขอนี้ พร้อมกับใบแจ้งบัญชีธนาคารล่าสุดของคุณไปที่ (66) 2664 2525 หรือส่ง ทางไปรษณีย์ไปที่:

บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1901-1904
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

เงื่อนไขของการให้เครดิตขึ้นอยู่กับสถานะและผลการตรวจสอบด้านเครดิตของคุณ โดยผู้ขอใช้บริการเครดิตจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากได้รับการอนุมัติให้ใช้เครดิตได้ การสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย ของ บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัดClick here to download account application form