แบรนด์ยอดนิยม Ribbon & Flat Cable

Wurth Elektronik
TE Connectivity
3M
Harting
Wurth Elektronik
TE Connectivity
3M
Harting