นโยบายนโยบายเกี่ยวกับหมายเลขสต็อกสินค้า

ผู้ผลิตได้ใช้วิธีการต่างๆรวมถึงการเปลี่ี่ยนหมายเลขสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก RoHS แล้ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ผ่านตามระเบียบของ RoHS ลูกค้าเองก็ถูกแบ่งกลุ่ม ตามความต้องการว่าลูกค้าต้องการใช้หมายเลขสินค้าเดิมหรือหมายเลขสินค้าใหม่

ตามนโยบายของ RS เมื่อใดๆ ก็ตามที่ผู้ผลิตเปลี่ยนหมายเลขสินค้าทาง RS จะตั้งหมายเลขสต็อกสินค้าของ RS ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆเช่นกัน
ถ้าผู้ผลิตไม่เปลี่ยนหมายเลขสินค้า, หมายเลขสต็อกสินค้าของ RS ก็จะไม่เปลี่ยนเช่นกัน

คลังสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรอง

หากผู้ผลิตไม่ได้เปลี่ยนหมายเลขสินค้า  ก็อาจส่งผลให้มีช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบปนกัน  ดังนั้นลูกค้าอาจจะได้รับผลิตภัณฑ์ทั้งแบบที่ตรงตามข้อกำหนด และไม่ตรงตามข้อกำหนด ในการส่งสินค้าครั้งเดียวกันได้


RS มีนโยบายที่จะไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์ว่าตรงตามข้อกำหนดของ RoHS จนกว่าสินค้าทุกชิ้นในคลังจะผ่านการรับรองและตรงตามข้อกำหนดทุกชิ้นแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ผู้ผลิตบางรายได้เลือกที่จะเปลี่ยนหมายเลขสินค้า เมื่อได้ปรับและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนด  ในกรณีนี้ทาง RS จะใช้หมายเลขสต็อกสินค้าหมายเลขใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เมื่อสินค้าเดิมในคลังที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดหมดไป สินค้าชุดใหม่จะถูกนำเข้าแทนที่ตามรายการที่ลูกค้าได้สั่งไว้โดยอัติโนมัติ หากผู้ผลิตได้แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามข้อกำหนดนั้นสามารถนำมาใช้แทนผลิตภัณฑ์ตัวเดิมได้

หากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่สามารถนำมาใช้แทนที่ตัวเดิมได้ทันที  เราจะเสนอสินค้าใหม่โดยระบุว่าแนะนำให้ใช้แทน ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวเมื่อท่านสั่งสินค้า