การค้าหาล่าสุด / Recently searched
   • เผยแพร่เมื่อ 9 ม.ค. 2567
   • แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ก.พ. 2567
  • 1 นาที

  สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับรีเลย์ควบคุมเครื่องจักร งานอุตสาหกรรม

  รวมเรื่องน่ารู้ของรีเลย์ควบคุมเครื่องจักร สำหรับงานอุตสาหกรรม โดย RS ผู้นำด้านจัดจำหน่ายรีเลย์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูงมานานกว่า 84 ปี

  RS marketing banner

  รีเลย์ควบคุมเครื่องจักร คืออะไร?

  รีเลย์ควบคุมเครื่องจักร คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับสัญญาณควบคุมจากอุปกรณ์ เช่น เซ็นเซอร์ ปุ่มกด สวิตช์ และแปลงสัญญาณเหล่านั้นเป็นคำสั่งในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ ปั๊ม วาล์ว เป็นต้น

  รีเลย์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลักการทำงานแบบแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเมื่อสัญญาณควบคุมถูกป้อนเข้าสู่ขดลวดของรีเลย์ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่แกนกลางของรีเลย์ สนามแม่เหล็กนี้จะดึงดูดหน้าสัมผัสของรีเลย์เข้าหากัน ส่งผลให้วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานตามที่ต้องการ และเมื่อสัญญาณควบคุมถูกตัดออกจากขดลวด สนามแม่เหล็กจะหายไปและหน้าสัมผัสของรีเลย์จะกลับสู่ตำแหน่งเดิม ส่งผลให้วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าหยุดทำงาน

  รีเลย์อุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามชนิดของรีเลย์ ดังต่อไปนี้

  Automotive Relays รีเลย์อุตสาหกรรม

  Automotive Relays

  เป็นสวิตช์ที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับกระแสไฟสูงในยานพาหนะต่าง ๆ

  ดูสินค้า

  Earth Leakage Relays รีเลย์อุตสาหกรรม

  Earth Leakage Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับตรวจจับการลัดวงจรระหว่างสายดินกับสายไฟ โดยทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

  ดูสินค้า

  Electromechanical Interface Relays รีเลย์อุตสาหกรรม

  Electromechanical Interface Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ หรือที่เรียกว่า “รีเลย์ไฟฟ้า” ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลงสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าสองประเภทที่แตกต่างกัน เช่น สัญญาณไฟฟ้ากับสัญญาณเชิงกล

  ดูสินค้า

  Force Guided Relays รีเลย์อุตสาหกรรม

  Force Guided Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่ต้องใช้แรงมาก เช่น เครื่องจักรยกของหนัก เป็นต้น

  ดูสินค้า

  HF & RF Relays รีเลย์อุตสาหกรรม

  HF & RF Relays

  รีเลย์ประเภทนี้พบได้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทดสอบ และระบบกระจายเสียงวิทยุ จำเป็นต้องจัดการกับแรงดันไฟฟ้าสูงที่มักมาพร้อมกับความถี่สูง

  ดูสินค้า

  Monitoring Relays รีเลย์

  Monitoring Relays

  รีเลย์อุตสาหกรรมประเภทนี้ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปัญหา

  ดูสินค้า

  Power Relays รีเลย์

  Power Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าสูง เช่น มอเตอร์ขนาดใหญ่

  ดูสินค้า

  Reed Relays รีเลย์

  Reed Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับทำงานกับสนามแม่เหล็ก โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเปิดหรือปิดหน้าสัมผัส

  ดูสินค้า

  Signal Relays รีเลย์

  Signal Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับส่งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ

  ดูสินค้า

  Safety Relays รีเลย์

  Safety Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตราย เช่น รีเลย์ป้องกันการลัดวงจร

  ดูสินค้า

  Solid State Interface Relays รีเลย์

  Solid State Interface Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับเป็นตัวกลางในการแปลงสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าสองประเภทที่แตกต่างกัน โดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบโซลิดสเตท

  ดูสินค้า

  Solid State Relays รีเลย์

  Solid State Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับทำงานกับสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิทัล โดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบโซลิดสเตท

  ดูสินค้า

  Timer Relays รีเลย์

  Timer Relays

  รีเลย์ประเภทนี้ใช้สำหรับเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าตามระยะเวลาที่ตั้งไว้

  ดูสินค้า

  อุปกรณ์รีเลย์คืออะไร?

  นอกเหนือจากรีเลย์แล้ว ในการใช้งานจริงจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “อุปกรณ์รีเลย์” ร่วมด้วย โดย อุปกรณ์รีเลย์คืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรีเลย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน อุปกรณ์รีเลย์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

  Pluggable Function Modules รีเลย์

  Pluggable Function Modules

  Pluggable Function Modules คืออุปกรณ์รีเลย์ที่ใช้สำหรับเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับรีเลย์ เช่น เพิ่มฟังก์ชันการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ฟังก์ชันการหน่วงเวลา ฯลฯ

  ดูสินค้า

  Relay Covers รีเลย์

  Relay Covers

  เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหาย หรือการสัมผัสกับขั้ววงจรรีเลย์หรือสายไฟในรีเลย์ รวมถึงป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น ตลอดจนวัสดุที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ไม่ให้เข้าไปในรีเลย์

  ดูสินค้า

  Relay Filters รีเลย์

  Relay Filters

  อุปกรณ์รีเลย์ที่ใช้สำหรับกรองสัญญาณรบกวนในวงจรไฟฟ้า สัญญาณรบกวนอาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในวงจรเดียวกัน หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

  ดูสินค้า

  Relay Heatsinks รีเลย์

  Relay Heatsinks

  อุปกรณ์ที่ช่วยในการกระจายความร้อนและรักษาอุณหภูมิสำหรับโซลิดสเตตรีเลย์ เนื่องจากความร้อนอาจส่งผลให้รีเลย์เสียหายได้

  ดูสินค้า

  Relay Heatsinks รีเลย์

  Relay Jumper Bars

  อุปกรณ์เสริมรีเลย์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อรีเลย์เข้ากับวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วยแท่งโลหะหรือตัวนำไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันอยู่ โดยสามารถใช้เชื่อมต่อระหว่างแท่งโลหะหรือตัวนำไฟฟ้า เพื่อเชื่อมต่อรีเลย์เข้ากับวงจรไฟฟ้า

  ดูสินค้า

  Relay Labels รีเลย์

  Relay Labels

  ใช้เพื่อช่วยแยกความแตกต่าง เนื่องจากรีเลย์เป็นส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุดและมักใช้ในบริเวณใกล้เคียงกัน

  ดูสินค้า

  Relay Mounts & Mount Adaptors รีเลย์

  Relay Mounts & Mount Adaptors

  ใช้เพื่อยึดรีเลย์ให้เข้าที่ โดยปกติจะอยู่ภายในชั้นวางอุปกรณ์หรือตู้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่แข็งแกร่งและทนทาน

  ดูสินค้า

  Relay Retaining Clips รีเลย์

  Relay Retaining Clips

  อุปกรณ์รีเลย์ที่ใช้สำหรับยึดหน้าสัมผัสของรีเลย์เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าสัมผัสหลุดออกจากกัน ประกอบด้วยตัวยึดและสปริง โดยตัวยึดจะยึดหน้าสัมผัสของรีเลย์ไว้ และสปริงจะทำหน้าที่ดันหน้าสัมผัสของรีเลย์ให้แนบชิดกัน

  ดูสินค้า

  Relay Sockets รีเลย์

  Relay Sockets

  อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับสวิตช์ระบบเครื่องกลไฟฟ้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรรีเลย์และใช้สำหรับติดตั้งรีเลย์ ประกอบด้วยตัวยึดและขายึด โดยตัวยึดจะยึดรีเลย์ไว้ และขายึดจะทำหน้าที่เชื่อมต่อรีเลย์เข้ากับวงจรไฟฟ้า

  ดูสินค้า

  Signal Conditioners รีเลย์

  Signal Conditioners

  อุปกรณ์เสริมรีเลย์ที่ใช้สำหรับปรับสัญญาณไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการทำงานของรีเลย์ โดยจะทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานของรีเลย์ เช่น แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง

  ดูสินค้า

  Zener & Galvanic Barriers รีเลย์

  Zener & Galvanic Barriers

  อุปกรณ์เสริมรีเลย์ที่ใช้สำหรับป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรีเลย์จากสัญญาณไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง หรือแรงดันไฟฟ้าต่างกัน

  ดูสินค้า

  ประโยชน์ของรีเลย์ที่ผู้ประกอบการควรรู้

  ถึงแม้รีเลย์จะเป็นอุปกรณ์โรงงานที่มีประโยชน์มหาศาล อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายอาจยังไม่ทราบว่าทำไมถึงควรซื้ออุปกรณ์รีเลย์มาติดตั้ง

  อธิบายให้เข้าใจโดยง่าย รีเลย์ คือ อุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่ช่วยให้สัญญาณกำลังต่ำสามารถควบคุมโหลดที่มีกำลังสูงได้ ใช้เปิดและปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณควบคุม เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินไปอย่างลื่นไหล ไร้รอยต่อ

  วงจรรีเลย์ประกอบด้วยขดลวดและชุดหน้าสัมผัส เมื่อคอยล์ได้รับพลังงานจากสัญญาณพลังงานต่ำ หน้าสัมผัสจะเปิดหรือปิด ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของรีเลย์ สิ่งนี้ทำให้สัญญาณควบคุมขนาดเล็กสามารถสลับโหลดไฟฟ้าที่ใหญ่ขึ้น เช่น มอเตอร์หรือปั๊ม รีเลย์อุตสาหกรรมนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยในการควบคุมโหลดไฟฟ้าที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สลับโหลดได้หลากหลาย ตั้งแต่วงจรสัญญาณขนาดเล็กไปจนถึงมอเตอร์และปั๊มขนาดใหญ่

  รีเลย์สามารถกำหนดค่าได้หลายวิธี เพื่อตอบสนองกระบวนการของโรงงานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น รีเลย์บางตัวออกแบบมาเพื่อให้การสลับความเร็วสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว หรือรีเลย์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สวิตช์ไฟฟ้ากระแสสูงสำหรับงานหนัก เป็นต้น

  โดยสรุป รีเลย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบควบคุมต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยให้สัญญาณควบคุมพลังงานต่ำสลับโหลดพลังงานสูง ให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับโหลดไฟฟ้าที่หลากหลาย

  สินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน RoHs

  รีเลย์อุตสาหกรรมที่ RS จัดจำหน่าย เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RoHs (Restriction of Hazardous Substances) หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานจากสหภาพยุโรปที่ว่าด้วยการป้องกันอันตรายและการปนเปื้อนจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมถึงการใช้งานแผงวงจรและสายไฟต่าง ๆ จึงมั่นใจได้เลยว่า สินค้าของเราเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

  RS ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

  RS คือผู้จัดจำหน่ายรีเลย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูงที่ให้บริการมากว่า 84 ปี มีชนิดของรีเลย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักรให้เลือกสรรแบบครบครัน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซลิดสเตตรีเลย์ อินเทอร์เฟซรีเลย์ รีดรีเลย์ รีเลย์ควบคุมอัตโนมัติ และอีกมากมายโดยสินค้าของเราทั้งหมดมาจากซัพพลายเออร์รีเลย์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ มาตรฐานระดับโลก เช่น RS PRO, Omron, Finder, TE Connectivity, Panasonic, Phoenix Contact และอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริมรีเลย์อีกมากมาย หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการ รีเลย์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แข็งแรงทนทาน และสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยสามารถเลือกซื้อสินค้ากว่า 700,000 รายการของเราได้ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย