การค้าหาล่าสุด / Recently searched
   • เผยแพร่เมื่อ 12 ม.ค. 2567
   • แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ก.พ. 2567
  • 2 นาที

  เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้า สำหรับงานอุตสาหกรรม

  เซมิคอนดักเตอร์ สำหรับเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม โดย RS ผู้นำด้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

  RS marketing banner

  รวมอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับงานอุตสาหกรรม

  เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้า คือ สารกึ่งตัวนำ ที่ประกอบด้วย Germanium, Selenium, Silicon ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นฉนวนสื่อไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกัน โดยอยู่ในรูปแบบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเนื้อแข็ง ที่มีขนาดเล็ก จึงนิยมนำไปเป็นวัสดุประกอบชิ้นสำคัญในงานอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ ตั้งแต่สินค้าบริโภค การสื่อสาร อุปกรณ์สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ หลอดไฟ LED แผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงเครื่องมืออุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพให้กับสินค้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

  ในปัจจุบันอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพด้านการทำงานที่ฉลาดและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยการใช้ชิปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ซึ่งเป็นชิปอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก สำหรับงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ผลิตขึ้นจากการนำสารกึ่งตัวนำหลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวไดโอด ตัวทรานซิสเตอร์ ตัวเฟส และอื่น ๆ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้วงจรหรือฟังก์ชันระบบสมบูรณ์มากขึ้น จึงทำให้ชิปวงจรรวมเป็นที่นิยมใช้ในอุปกรณ์การประมวลผลกับงานอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพา เป็นต้น

  ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำแยกส่วน เซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์เทคโนโลยี

  เซมิคอนดักเตอร์ ใช้ทำอะไรในงานอุตสาหกรรมได้บ้าง? ที่ RS เราเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบ เพื่อเป็นสมองส่วนสำคัญ ที่ช่วยควบคุมการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น

  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ที่ช่วยพัฒนาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์

  อุตสาหกรรมพลังงาน: เป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ ใช้ในการเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเป็นสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุ เป็นต้น

  อุตสาหกรรมยานยนต์: นิยมนำไปใช้ในงานด้านยานยนต์ต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการเครื่องยนต์ ระบบความบันเทิง และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ รวมถึงใช้ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างแบตเตอรี่ มอเตอร์ และส่วนประกอบอื่น ๆ

  อุตสาหกรรมการแพทย์: สารกึ่งตัวนำสามารถใช้ในอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ได้ เช่น อุปกรณ์สร้างภาพจำลอง เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์วินิจฉัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาผลลัพธ์อย่างแม่นยำ และการตรวจสอบที่รวดเร็ว อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ: นำไปใช้ในงานด้านการบินและอวกาศ ตั้งแต่ระบบสื่อสารและระบบนำทาง รวมถึงระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อประมวลผลให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

  เซมิคอนดักเตอร์ มีอะไรบ้าง

  แอมปลิฟายเออร์ (Amplifiers & Comparators)

  คืออะไร

  แอมปลิฟายเออร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยนหรือเพิ่มความกว้างของคลื่นเสียง ซึ่งก็คือความดังของสัญญาณให้มากขึ้น

  หน้าที่หลักของแอมปลิฟายเออร์

  แอมปลิฟายเออร์ ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้า โดยทั่วไปแอมปลิฟายเออร์จะรับสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กและสร้างสัญญาณไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดเสียง การเพิ่มกำลังไฟฟ้า และการส่งสัญญาณข้อมูล

  วงจรเครื่องขยายสัญญาณเสียง (Audio & Video ICs)

  คืออะไร

  ชิปวงจรเครื่องขยายสัญญาณเสียง เป็นอุปกรณ์วงจรที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเครื่องขยายสัญญาณเสียงและเครื่องขยายสัญญาณวิดีโอ

  หน้าที่หลักของวงจรเครื่องขยายสัญญาณเสียง

  วงจรเครื่องขยายสัญญาณเสียง ทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงขนาดเล็กและสร้างสัญญาณเสียงขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ และการบันทึกเสียง

  โปรแกรมเมอร์ดีบักเกอร์ (Chip Programmers & Debuggers)

  คืออะไร

  โปรแกรมเมอร์ดีบักเกอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและตรวจสอบการทำงานของชิปอิเล็กทรอนิกส์

  หน้าที่หลักของโปรแกรมเมอร์ดีบักเกอร์

  โปรแกรมเมอร์ดีบักเกอร์ ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมลงในชิปอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวโปรแกรมเมอร์จะใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมเมอร์กับชิปอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นโปรแกรมเมอร์จะส่งข้อมูลโปรแกรมไปยังชิปอิเล็กทรอนิกส์

  วงจรรวมกำหนดจังหวะและความถี่ (Clock, Timing & Frequency ICs)

  คืออะไร

  ชิปวงจรรวมกำหนดจังหวะและความถี่ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

  หน้าที่หลักของวงจรรวมกำหนดจังหวะและความถี่

  วงจรรวมกำหนดจังหวะและความถี่ ทำหน้าที่สร้างสัญญาณนาฬิกา (Clock Signal) และควบคุมความถี่ของสัญญาณนาฬิกา สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

  วงจรรวมการสื่อสารและเครือข่าย (Communication & Wireless Module ICs)

  คืออะไร

  ชิปวงจรรวมการสื่อสารและเครือข่าย เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับการส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารต่าง ๆ แบบไร้สาย โดยส่งผ่านทางอากาศ

  หน้าที่หลักของวงจรรวมการสื่อสารและเครือข่าย

  วงจรรวมการสื่อสารและเครือข่าย ทำหน้าที่ในการส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารต่าง ๆ โดยข้อมูลจะถูกส่งในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้า หรือสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  ตัวแปลงข้อมูล (Data Converters)

  คืออะไร

  ตัวแปลงข้อมูล เป็นอุปกรณ์ชิปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแปลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หน้าที่หลักของตัวแปลงข้อมูล

  ตัวแปลงข้อมูล ทำหน้าที่แปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งข้อมูลจะถูกแปลงโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์

  เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกชิ้น (Discrete Semiconductors)

  คืออะไร

  เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ไดโอด (Diode) และตัวต้านทาน (Resistor) ที่ช่วยในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้สะดวกและหลากหลาย

  หน้าที่หลักของเซมิคอนดักเตอร์แบบแยกชิ้น

  เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกชิ้น เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่หลายประเภท โดยแต่ละประเภทของอุปกรณ์ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ใช้สำหรับขยายสัญญาณไฟฟ้า
  • ไดโอด (Diode) ใช้สำหรับแปลงกระแสไฟฟ้าทิศทางเดียว
  • ตัวต้านทาน (Resistor) ใช้สำหรับจำกัดกระแสไฟฟ้า
  • ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้า
  • ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) ใช้สำหรับเก็บสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

  วงจรรวมอินเตอร์เฟส (Interface ICs)

  คืออะไร

  ชิปวงจรรวมอินเตอร์เฟส เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

  หน้าที่หลักของวงจรรวมอินเตอร์เฟส

  วงจรรวมอินเตอร์เฟส ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ตัวแปลงสัญญาณ (Converter) ตัวเชื่อมต่อ (Connector) และตัวกรอง (Filter)

  วงจรรวมตรรกะ (Logic ICs)

  คืออะไร

  วงจรรวมตรรกะ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและสร้างสัญญาณดิจิทัล

  หน้าที่หลักของวงจรรวมตรรกะ

  ชิปวงจรรวมตรรกะ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและสร้างสัญญาณดิจิทัลโดยใช้หลักการทางตรรกะ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

  ชิปหน่วยความจำ (Memory Chips)

  คืออะไร

  ชิปหน่วยความจำ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  หน้าที่หลักของชิปหน่วยความจำ

  ชิปหน่วยความจำ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ หรือเก็บข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

  วงจรรวมการจัดการพลังงาน (Power Management ICs)

  คืออะไร

  ชิปวงจรรวมการจัดการพลังงาน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่จัดการพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หน้าที่หลักของวงจรรวมการจัดการพลังงาน

  วงจรรวมการจัดการพลังงาน ทำหน้าที่จัดการพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือการควบคุมการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น

  หน่วยประมวลผลกลาง (Processors & Microcontrollers)

  คืออะไร

  หน่วยประมวลผลกลาง เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีขนาดเล็กที่มีหน่วยความจำและอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตในตัว ที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หน้าที่หลักของหน่วยประมวลผลกลาง

  หน่วยประมวลผลกลาง มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลและคำสั่งต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และอุปกรณ์ IoT

  วงจรรวมตรรกะที่ตั้งโปรแกรมได้ (Programmable Logic ICs)

  คืออะไร

  ชิปวงจรรวมตรรกะที่ตั้งโปรแกรมได้ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงานตามที่ต้องการได้

  หน้าที่หลักของวงจรรวมตรรกะที่ตั้งโปรแกรมได้

  วงจรรวมตรรกะที่ตั้งโปรแกรมได้ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและสร้างสัญญาณดิจิทัลโดยใช้หลักการทางตรรกะที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ นิยมใช้ในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำหรับควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

  วงจรรวมเซ็นเซอร์ (Sensor ICs)

  คืออะไร

  ชิปวงจรรวมเซ็นเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับและแปลงข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หน้าที่หลักของวงจรรวมเซ็นเซอร์

  วงจรรวมเซ็นเซอร์ ทำหน้าที่ตรวจจับและแปลงข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ข้อมูลที่ถูกตรวจจับอาจอยู่ในรูปของอุณหภูมิ การเคลื่อนไหว แสง เสียง แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ

  ยกระดับการทำงานด้วยอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

  ไม่ว่าคุณจะมองหาเซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้าแบบใด ก็สามารถเลือกซื้อเซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบที่ RS

  วงจรรวมการสื่อสารและเครือข่าย

  วงจรรวมการสื่อสารและเครือข่าย (Communication & Wireless Module ICs)

  อุปกรณ์ชิปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารต่าง ๆ แบบไร้สาย จากแบรนด์ดัง เช่น Bluetooth Modules, GNSS & GPS Modules, Modulator & Demodulator ICs

  ดูสินค้า

  วงจรรวมตรรกะ

  วงจรรวมตรรกะ (Logic ICs)

  อุปกรณ์ชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและสร้างสัญญาณดิจิทัลโดยใช้หลักการทางตรรกะ เช่น Analogue Multipliers and Dividers, Bounce Eliminator ICs, Buffers

  ดูสินค้า

  RS ผู้ให้บริการจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ สำหรับงานอุตสาหกรรม

  RS เราเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ สารกึ่งตัวนำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานในอุปกรณ์ทุกรูปแบบได้อย่างยืดหยุ่น เลือกใช้ที่เหมาะสมกับงานได้ทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น พร้อมบริการหลังการขายที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดการใช้งาน สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย