การค้าหาล่าสุด / Recently searched
   • เผยแพร่เมื่อ 17 ม.ค. 2567
   • แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ก.พ. 2567
  • 1 นาที

  ฟิวส์เบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  รู้จักฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมการเลือกใช้ โดยผู้นำการจัดจำหน่ายเซอร์กิตเบรกเกอร์ และจำหน่ายฟิวส์เบรกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

  RS marketing banner

  รู้จักเซอร์กิตเบรกเกอร์ และฟิวส์เบรกเกอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมพร้อมเลือกใช้ให้เหมาะสม

  ฟิวส์เบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ อุปกรณ์นิรภัยที่ใช้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าในบ้าน อาคารต่าง ๆ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่วงจรมากเกินไป หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเอง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย และการมีฟิวส์เบรกเกอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน และทรัพยากรในโรงงานได้ อีกทั้งยังช่วยให้โรงงานสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไม่สะดุดอีกด้วย มาทำความรู้จักอุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ รวมถึงการเลือกซื้อและดูแลรักษาได้ในบทความนี้

  ความสำคัญของฟิวส์เบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

  เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานสูงสุด การมีอุปกรณ์นิรภัยอย่างฟิวส์และเซอร์กิตนั้นสำคัญมาก ดังนี้

  • ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

  ฟิวส์เบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์จะช่วยตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด หรือไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรซึ่งมีราคาแพง และมีความสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น และเสริมให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยที่สุด

  • ป้องกันไฟไหม้

  กระแสไฟฟ้าเกิน หรือไฟฟ้าลัดวงจร อาจทำให้เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ไฟไหม้ที่จะก่ออันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงธุรกิจของคุณได้ แต่หากมีการติดตั้งฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์จะช่วยตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจรเพื่อป้องกันไฟไหม้

  • เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ฟิวส์และเซอร์กิตเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องชีวิตของบุคลากรในโรงงาน ในอาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมถึงป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างเช่นเครื่องจักร วัสดุ และอื่น ๆ ของธุรกิจให้ปลอดภัยจากอันตรายเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร และไฟไหม้ได้

  ฟิวส์เบรกเกอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์คุณภาพสูงเพื่องานอุตสาหกรรม

  ฟิวส์เบรกเกอร์คืออะไร ?

  ฟิวส์ หรือฟิวส์เบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือกระแสไฟฟ้าเกิน ฟิวส์จะถูกต่อแบบอนุกรมเข้ากับวงจรไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฟิวส์มักจะมีไส้ในทำมาจากโลหะผสม ซึ่งประกอบด้วยบิสมัท (Bi) 50% ตะกั่ว (Pb) 25% และดีบุก (Sn) 25% ถือเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีขนาดให้เลือกหลายขนาดโดยมีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

   โดยที่ฟิวส์จะหลอมละลายจนขาดหากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านฟิวส์นั้นมากเกินไป หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และเมื่อฟิวส์ละลายจนขาด ไฟฟ้าก็จะถูกตัดไม่ให้ผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีก ทั้งนี้ เมื่อฟิวส์ขาดแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนฟิวส์ใหม่เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

  ฟิวส์มีกี่ชนิด

  ฟิวส์นั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

  • ฟิวส์ขวด
  • ฟิวส์เส้น
  • ฟิวส์ใบมีด
  • ฟิวส์หลอดแก้ว
  • ฟิวส์แผ่น หรือฟิวส์ก้ามปู

  การเลือกซื้อฟิวส์สำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นควรเลือกชนิดของฟิวส์ให้เหมาะกับการใช้งาน และเลือกฟิวส์ที่มีขนาดแอมแปร์สูงกว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร หรือเครื่องใช้นั้น ๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  เซอร์กิตเบรกเกอร์คืออะไร ?

  เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร มีหน้าที่คล้ายกับฟิวส์ และในบางครั้งก็เรียกว่าฟิวส์อัตโนมัติ โดยที่เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าทันทีที่ตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกิน โดยไม่มีส่วนใดของเบรกเกอร์หลอมละลายไป เมื่อแก้ไขไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเปิดสวิตช์เบรกเกอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ใหม่อีกครั้ง นิยมใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณมากอย่างเครื่องจักร หรือเครื่องปรับอากาศ จึงนิยมติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม และตามบ้านที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน

  เซอร์กิตมีกี่ชนิด

  เซอร์กิตเบรกเกอร์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ได้แก่

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์

   แบบมีพิกัด

   จะตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนดไว้ตามขนาดของเซอร์กิต เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์

   แบบไม่มีพิกัด

   จะตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือไฟฟ้าลัดวงจร เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีกระแสไฟฟ้าสูง

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์

   แบบปรับตั้งได้

   สามารถปรับตั้งพิกัดการตัดวงจรไฟฟ้าได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้

  ควรเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาจากประเภทของวงจรไฟฟ้า ขนาดของกระแสไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

  สรุปความแตกต่างฟิวส์และเซอร์กิต

  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าเกิน ทั้งฟิวส์และเซอร์กิตนั้นมีประโยชน์ใช้สอยที่ใกล้เคียงกัน แต่จะมีความแตกต่างที่สำคัญ ดังนี้

  ฟิวส์

  • เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรแบบใช้ครั้งเดียว เมื่อฟิวส์ขาดแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
  • หลักการทำงานของฟิวส์ คือ การหลอมละลายของวัสดุฟิวส์เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด ทำให้วงจรไฟฟ้าขาดออกจากกัน

  เซอร์กิตเบรกเกอร์

  • เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรแบบใช้ซ้ำ สามารถ Reset ได้เมื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้า และสามารถเปิดวงจรไฟฟ้าได้อีกครั้ง
  • หลักการทำงานของเซอร์กิต คือ การตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด หรือไฟฟ้าลัดวงจร

  การเลือกซื้อฟิวส์และเซอร์กิต

  เพื่อให้ได้ฟิวส์และเซอร์กิตที่ใช้งานได้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม หรือในครัวเรือน ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ในการเลือกซื้อฟิวส์และเซอร์กิต

  1. เลือกขนาดของฟิวส์ หรือเซอร์กิต ที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า
  2. เลือกประเภทของฟิวส์ หรือเซอร์กิต ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  3. เลือกคุณสมบัติและความสามารถของฟิวส์ หรือเซอร์กิต ที่ตรงตามความต้องการ
  4. เลือกฟิวส์ หรือเซอร์กิต ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน

  การดูแลรักษาฟิวส์เบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

  เพื่อให้มั่นใจว่าฟิวส์และเซอร์กิตของคุณพร้อมใช้งาน และสามารถช่วยเสริมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรดูแลรักษาฟิวส์และเซอร์กิตอย่างสม่ำเสมอ หากพบความเสียหาย หรือชำรุด ควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที และควรมีการจัดตารางเพื่อตรวจสอบฟิวส์และเซอร์กิตเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

  RS ผู้ให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยด้านไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม

  ที่ RS เรามีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจร และอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่าคุณภาพสูงพร้อมจำหน่าย ไม่ว่าคุณจะมองหาอุปกรณ์นิรภัยด้านไฟฟ้ารูปแบบใด สามารถเลือกซื้อได้ครบครันที่ RS

  ฟิวส์ขวดคุณภาพดีจาก ETI

  ฟิวส์ (Fuses)

  ฟิวส์เบรกเกอร์หลากหลายประเภท คุณภาพดีจากแบรนด์ชั้นนำเช่น Altech, Eaton, ETI, Mersen, SIBA และ Siemens

  ดูสินค้า

  RS ผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์นิรภัยด้านไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

  RS คือผู้นำด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยด้านไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเราจำหน่ายเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำหน่ายฟิวส์สำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน และอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์นิรภัยด้านไฟฟ้าอื่น ๆ อีกมากมายจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก พร้อมให้คุณเลือกซื้อสินค้ากว่า 700,000 รายการได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์และมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย พร้อมบริการหลังการขายที่จะช่วยให้คุณใช้สินค้าของเราได้อย่างอุ่นใจที่สุด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย