การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Signal Conditioners

  ซื้อ Signal Conditioner (อุปกรณ์แปลงสัญญาณ) ราคาโรงงาน

  Signal Conditioner หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าที่ปรับแต่งและปรับสัญญาณไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบตรวจวัดและควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ โดยทั่วไป นิยมใช้ในกรณีที่สัญญาณไฟฟ้าจากเซนเซอร์ ตัวแปลงสัญญาณ หรือแหล่งกำเนิดประเภทอื่น ๆ ต้องการปรับแต่งหรือปรับสภาพให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง บางคนจึงเรียกอุปกรณ์นี้ว่าตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้านั่นเอง

  เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้าทำงานอย่างไร ?

  เครื่องแปลงสัญญาณ (Signal Conditioner) นิยมใช้งานกันทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประกอบไปด้วย 3 วงจรสำคัญ ได้แก่

  • วงจรอินพุต ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์ ตัวแปลง หรือแหล่งอื่น ๆ
  • วงจรปรับสภาพ ทำหน้าที่ปรับสัญญาณให้เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
  • วงจรเอาต์พุต ทำหน้าที่ส่งสัญญาณที่ปรับสภาพให้เหมาะสมแล้วไปยังอุปกรณ์หรือระบบอื่น ๆ

  ส่วนวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานนี้คือ เพื่อปรับสัญญาณให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้แน่ใจว่าสัญญาณนั้นเหมาะสมที่จะนำไปประมวลผล ส่งต่อ หรือแปลงสัญญาณโดยอุปกรณ์หรือระบบอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งเครื่องปรับสัญญาณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานเฉพาะ โดยเราสามารถสรุปประโยชน์หลัก ๆ ของตัวแปลงสัญญาณได้ดังนี้

  • ปรับสัญญาณให้เหมาะสมกับการประมวลผล ส่งต่อ หรือใช้งานร่วมกับระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานการใช้งานที่วางไว้
  • เพิ่มความแม่นยำและความเสถียรของสัญญาณ ช่วยลดการเกิดสัญญาณและเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดี
  • ป้องกันความผิดพลาดในการทำงานจากสัญญาณที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน

  ประเภทของตัวแปลงสัญญาณ

  เครื่องปรับสัญญาณสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทตามฟังก์ชันการทำงานและสัญญาณที่ประมวลผลได้ ตัวอย่างของเครื่องปรับสัญญาณที่พบเห็นโดยทั่วไป ได้แก่

  1. เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifiers)

  ใช้สำหรับขยายสัญญาณขาเข้า โดยเครื่องขยายสัญญาณจะเพิ่มความแรงของสัญญาณให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลหรือส่งต่อในขั้นต่อไป

  2. เครื่องกรองสัญญาณ (Filters)

  เครื่องกรองสัญญาณมีหน้าที่กำจัดสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณที่ไม่ต้องการออกจากสัญญาณขาเข้า โดยใช้ฟิลเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น Low-Pass, High-Pass, Band-Pass หรือ Notch Filter ส่วนจะเลือกใช้แบบใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับช่วงความถี่ของสัญญาณที่ต้องการกรอง

  3. เครื่องปรับสัญญาณให้เป็นเส้นตรง (Linearizers)

  เครื่องประเภทนี้ทำหน้าที่ชดเชยความไม่เชิงเส้นของสัญญาณขาเข้า โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หรือตารางค้นหา เพื่อปรับสัญญาณขาออกให้เป็นเส้นตรงมากขึ้น ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นตลอดช่วงการวัด

  4. เครื่องแยกสัญญาณ (Isolation Amplifiers)

  มีหน้าที่ช่วยแยกสัญญาณระหว่างฝั่งขาเข้าและขาออกของระบบ ช่วยปกป้องเครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ที่มีความละเอียดอ่อนจากสัญญาณรบกวน แรงดันไฟกระชาก และกราวด์ลูป ทำให้การวัดมีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

  5. เครื่องแปลงสัญญาณ (Converters)

  ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น

  • ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analog-to-Digital Converters: ADCs): ใช้สำหรับแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล
  • ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analog Converters: DACs): ใช้สำหรับแปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก

  ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แปลงสัญญาณ

  มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ประเภทนี้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งตัวอย่างการใช้งานที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป มีดังนี้

  • ระบบควบคุมอัตโนมัติ: ใช้ปรับสัญญาณจากเซนเซอร์และตัวแปลงเพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ
  • ระบบวัดอุณหภูมิ: ใช้แปลงสัญญาณอุณหภูมิจากเซนเซอร์เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถอ่านค่าได้
  • เครื่องมือวัดและทดสอบอื่น ๆ: ใช้ปรับสัญญาณจากเซนเซอร์เพื่อวัดและทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามต้องการ

  RS จำหน่ายอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Signal Conditioner) ทุกชนิด

  สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้ออุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณ (Signal Conditioner) ประเภทต่าง ๆ ราคาคุ้มค่า เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม รวมทั้งงานประเภทอื่น ที่ RS เราคือผู้จัดจำหน่ายตัวแปลงคุณภาพสูง มีให้เลือกครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน สามารถสั่งซื้อสะดวกผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชม. พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

  คัดกรอง / Filters
  เรียงลำดับตาม
  1 จาก 1
  ผลลัพธ์ต่อหน้า