การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 268 Red Threadlocking Adhesive, 19 g, 72 h Cure Time

  161 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  34 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB1,550.01

  คุณจ่าย

  THB1,042.30

  (exc. VAT)

  THB1,115.26

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 4THB1,042.30
  5 - 24THB1,021.45
  25 +THB840.66
  RS Stock No.:
  480-4086
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  LOCTITE® 268
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite