การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 243 Blue Threadlocking Adhesive, 50 ml, 2 h Cure Time

  62 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  921 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB2,875.46

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB3,076.74

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 4THB2,875.46
  5 - 9THB2,760.43
  10 +THB2,645.41
  RS Stock No.:
  408-4080
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1335885
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite