การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 222 Purple Threadlocking Adhesive, 50 ml, 24 h Cure Time

  11 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  347 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคารวม (1 Units)

  THB2,518.44

  (exc. VAT)

  THB2,694.73

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB2,518.44
  5 - 9THB2,465.60
  10 +THB2,406.78
  RS Stock No.:
  496-007
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  231501
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite