การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 222 Purple Threadlocking Adhesive, 50 ml, 24 h Cure Time

  ราคา / Price Each

  THB2,518.44

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB2,694.73

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  10 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  295 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 4THB2,518.44
  5 - 9THB2,465.60
  10 +THB2,406.78
  RS Stock No.:
  496-007
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  231501
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite