การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 290 Green Threadlocking Adhesive, 10 ml, 24 h Cure Time

  625 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB587.42

  (exc. VAT)

  THB628.54

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB587.42
  5 - 24THB575.68
  25 +THB473.79
  RS Stock No.:
  496-158
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  267397
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite