การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 243 Blue Threadlocking Adhesive, 10 ml, 2 h Cure Time

  19 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  621 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB652.17

  (exc. VAT)

  THB697.82

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 4THB652.17
  5 - 24THB639.14
  25 +THB526.02
  RS Stock No.:
  693-848
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  LOCTITE® 243
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite