การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 221 Purple Threadlocking Adhesive, 50 ml, 24 h Cure Time

  6 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  109 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,086.26

  (exc. VAT)

  THB3,302.30

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 9THB3,086.26
  10 - 49THB2,993.70
  50 +THB2,463.82
  RS Stock No.:
  787-7396
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  221
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite