การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT 1 Channel Galvanic Barrier, Isolated Converter, Current Input, Current Output

  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,424.26

  (exc. VAT)

  THB9,013.96

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB8,424.26
  RS Stock No.:
  266-3034
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  JK0030A1-F
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT