การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT 2 Channel Galvanic Barrier, Isolating Amplifier, Current Input, Current Output

  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,740.78

  (exc. VAT)

  THB11,492.63

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB10,740.78
  RS Stock No.:
  232-8219
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  EOLIS0030A2
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT