การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT 2 Channel Galvanic Barrier, Loop Powered Isolator, Current Input, Current Output

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,994.48

  (exc. VAT)

  THB11,764.09

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB10,994.48
  RS Stock No.:
  232-8226
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  JK2002
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT