การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT 2 Channel Galvanic Barrier, Isolated Converter, Current Input, Current Output

  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB13,411.11

  (exc. VAT)

  THB14,349.89

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB13,411.11
  RS Stock No.:
  266-3032
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  EOLIS0030A2F
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT