การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 2701 Green Thread lock, 50 ml, 6 h Cure Time

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets  2 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  36 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,914.21

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB4,188.20

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 4THB3,914.21
  5 - 24THB3,835.90
  25 +THB3,156.94
  RS Stock No.:
  508-6649
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  234853
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite

  COO (Country of Origin):
  GB