การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Loctite 262 Red Threadlocking Adhesive, 50 ml

  28 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  68 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,858.70

  (exc. VAT)

  THB5,198.81

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 5THB4,858.70
  6 - 14THB4,721.47
  15 +THB4,596.23
  RS Stock No.:
  360-0704
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  262 50ML
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite