การค้าหาล่าสุด / Recently searched
   • เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2567
   • แก้ไขครั้งล่าสุด 2 เม.ย. 2567
  • 1 นาที

  แนะนำ 7 เครื่องมือช่างพื้นฐานที่ควรมีติดกล่องเครื่องมือ

  ในบทความนี้จะมาแนะนำเครื่องมือช่างมีอะไรบ้าง และมีวิธีใช้อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องมือช่างเพื่อพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวัน

  RS marketing banner
  รวมอุปกรณ์เครื่องมือช่างพื้นฐาน

  สำหรับงานประดิษฐ์ งานซ่อมแซม หรืองานบำรุงรักษาสิ่งของต่าง ๆ การมีเครื่องมือช่างพื้นฐานติดกล่องเครื่องมือไว้จะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการ

  ในบทความนี้จะมาแนะนำเครื่องมือช่างมีอะไรบ้าง และมีวิธีใช้อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องมือช่างเพื่อพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวัน

  เครื่องมือช่างพื้นฐานที่ควรมีติดกล่องเครื่องมือ

  ประเภทของเครื่องมือช่างที่ควรรู้

  การมีเครื่องมือช่างพื้นฐานติดบ้านไว้ จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้เรามากยิ่งขึ้น เพราะสามารถนำไปซ่อมแซม หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องเรียกช่างมาซ่อมด่วน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • เครื่องมือช่างมือ (Hand tools) เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยมือแทนที่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ได้แก่ ค้อน ไขควง ประแจ คีม เลื่อย ตะไบ เป็นต้น
  • เครื่องมือช่างไฟฟ้า (Power tools) เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ได้แก่ สว่าน เลื่อยไฟฟ้า ขัดสี เป็นต้น

  จะเห็นได้ว่า เครื่องมือช่างแต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น มาดู 7 เครื่องมือช่างพื้นฐานยอดนิยม ที่ควรมีติดกล่องเครื่องมือไว้ ดังนี้

  1. ไขควง สำหรับขันหรือคลายสกรู หรือนอต

  ไขควง เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ในการขันหรือคลายสกรู หรือนอตต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน โดยควรพิจารณาจากรูปร่างของหัวไขควง ที่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับร่องของสกรูหรือนอต ถึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • ไขควงปากแบนที่มีปลายแบน เหมาะสำหรับร่องที่เป็นเส้นตรง
  • ไขควงปากแฉกที่มีปลายเป็นลักษณะตัวไขว้ เหมาะสำหรับร่องที่เป็นลักษณะตัวไขว้
  • ไขควงปากเอียงที่มีปลายเอียง เหมาะสำหรับร่องที่อยู่ในตำแหน่งเข้าถึงยาก

  2. ค้อน สำหรับตอกหรือทุบวัสดุ

  ค้อน เป็นเครื่องทุ่นแรงในการซ่อมบ้านที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องอาศัยทักษะมากนักก็สามารถใช้งานได้ เพียงแต่ต้องมีความระมัดระวังในขณะที่ใช้งานให้มากขึ้น นิยมใช้ในการตอกหรือทุบวัสดุต่าง ๆ ซึ่งมีหัวค้อนหลายประเภทให้เลือกใช้งาน ดังนี้

  • ค้อนหงอน มีลักษณะเป็นหัวค้อน 2 ด้าน ด้านหนึ่งไว้ใช้ถอนตะปู อีกด้านไว้ใช้ในการตอกตะปู
  • ค้อนหัวกลม มีลักษณะหน้าตัดกลม พื้นผิวเรียบ มีนูนโค้งเล็กน้อยตรงส่วนบน นิยมใช้ในงานตอกหมุด ย้ำหมุด หรือใช้เคาะขึ้นรูปโลหะ
  • ค้อนช่างไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้แรงคน มีลักษณะหน้าตัดสี่เหลี่ยม มีปลายด้านหนึ่งหน้าเรียบตรง นิยมใช้ในการเดินสายไฟกับการตอกตะปูเฟอร์นิเจอร์เล็ก ๆ

  3. เลื่อย สำหรับตัดวัสดุ

  เลื่อย เป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานสำหรับการตัดหรือซอยชิ้นงานให้ได้ในขนาดตามต้องการ ปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายชนิด โดยแบ่งตามวัสดุที่นำมาตัด ดังนี้

  • เลื่อยไม้ มีลักษณะเป็นแถบยาว โคนใหญ่ปลายเรียว มีซี่ฟันที่เรียงกันเป็นระเบียบตลอดความยาวของใบเลื่อยที่ทำจากโลหะ เหมาะกับงานช่างไม้ และงานช่างก่อสร้าง
  • เลื่อยโลหะ มีลักษณะคล้ายกับเลื่อยฉลุ ใบเลื่อยเป็นแถบยาว ฟันเลื่อยคม เหมาะสำหรับตัดโลหะทั่ว ๆ ไป เช่น นอต ตะปู เหล็ก หรือท่อพีวีซี เป็นต้น

  4. ประแจ สำหรับขันหรือคลายสกรูหรือนอต และใช้ยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ

  ประแจ เป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานสำหรับการขันเกลียวนอต หรือสกรู รวมถึงสามารถยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีลักษณะเป็นด้ามยาว บริเวณส่วนหัวมีรูปทรงขนาดที่พอดีกับวัสดุ สำหรับล็อกอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยประเภทของประแจที่นิยมใช้กันทั่วไป มีดังนี้

  • ประแจปากตาย มีลักษณะปากตรงหรือปากงอ เหมาะสำหรับงานขันหรือคลายนอตหรือสกรูที่มีขนาดมาตรฐาน
  • ประแจแหวน มีลักษณะปากเป็นรูปวงแหวน เหมาะสำหรับงานขันหรือคลายนอตหรือสกรูที่มีขนาดใหญ่ หรือมีเหลี่ยมมุมที่ไม่สะดวกในการขันหรือคลายด้วยประแจปากตาย
  • ประแจเลื่อน มีลักษณะปากเลื่อนได้ เหมาะสำหรับงานขันหรือคลายนอตหรือสกรูที่มีขนาดแตกต่างกัน

  5. คีม สำหรับจับหรือยึดวัสดุ

  คีม เป็นเครื่องมือช่างที่มีสองขาคล้ายกรรไกร ใช้สำหรับคีบ จับ ตัด ดัด งอโค้ง หรือยึดวัสดุเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีหลายประเภทให้เลือกสรร ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยประเภทของคีมที่นิยมใช้กันทั่วไป มีดังนี้

  • คีมปากจิ้งจก มีลักษณะปากแหลมคล้ายปากจิ้งจก ใช้คีบของเล็ก ๆ ที่อยู่ในที่แคบ ๆ
  • คีมปากนกแก้ว มีลักษณะปากโค้งเข้าหากันคล้ายปากนกแก้ว ใช้สำหรับถอนตะปู
  • คีมตัดเหล็ก มีลักษณะปากคม ใช้สำหรับการตัดเหล็ก

  6. สว่าน สำหรับเจาะรูในวัสดุ

  สว่าน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรู ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนใบสว่านให้หมุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งใบสว่านมีลักษณะฟันแหลมคมช่วยในการเจาะวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ โลหะ คอนกรีต และพลาสติก โดยประเภทของสว่านที่นิยมใช้กันทั่วไป มีดังนี้

  • สว่านไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานเจาะทั่วไป
  • สว่านไขควง เหมาะสำหรับงานขันหรือคลายสกรู
  • สว่านโรตารี่ เหมาะสำหรับงานเจาะคอนกรีต หรือหิน

  7. ตลับเมตร สำหรับวัดขนาดของวัสดุต่าง ๆ

  ตลับเมตร เป็นเครื่องมือช่างชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดขนาดหรือความยาว ประกอบด้วยตลับเก็บสายวัดที่ทำจากพลาสติกหรือโลหะ และสายวัดที่ทำจากผ้าหรือโลหะ โดยมีหน่วยการวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร ที่ปลายสายวัดจะมีตะขอเกี่ยว ใช้สำหรับยึดกับวัตถุที่ต้องการวัด และส่วนบนตลับมีปุ่มล็อก โดยทั่วไปแล้วตลับเมตรจะมีความยาวตั้งแต่ 2 เมตร 3 เมตร 5 เมตร และ 10 เมตร สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ

  การดูแลรักษาเครื่องมือช่างพื้นฐาน

  การดูแลรักษาเครื่องมือช่างพื้นฐานเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ทำความสะอาดหลังใช้งาน เพื่อขจัดคราบสกปรก เศษวัสดุ และน้ำมันหล่อลื่นที่อาจทำให้เครื่องมือทำงานไม่ถูกต้อง หรือเสียหายได้
  • เก็บรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือเกิดสนิมหรือเสียหายจากสภาพแวดล้อม
  • ควรตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ หากพบรอยแตกร้าวหรือชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ทันที

  เคล็ดลับการเลือกซื้อเครื่องมือช่างพื้นฐาน

  นอกจากการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้ว การเลือกซื้อเครื่องมือช่างที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีก็จะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอีกด้วย ลองมาดูเคล็ดลับการเลือกเครื่องมือช่างที่ตอบโจทย์กัน

  1. ควรเลือกเครื่องมือช่างพื้นฐานแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ต้องการทำ
  2. ตรวจสอบถึงขนาดที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และขนาดของงาน
  3. เลือกเครื่องมือช่างที่เหมาะกับวัสดุที่ใช้
  4. เลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
  5. เลือกเครื่องมือช่างในราคาเหมาะสมกับงบประมาณ

  สำหรับผู้ประกอบการที่มองหาเครื่องมือช่างที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถเลือกซื้อเครื่องมือจากหลากหลายแบรนด์ดังได้เลยที่ RS เราคือผู้นำด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 84 ปี จำหน่ายเครื่องมือช่างพื้นฐาน มีให้เลือกหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองในระดับสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกการใช้งาน

  สินค้าขายดี

  Wera ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  Wera

  Wera ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือช่างและเครื่องมืออุตสาหกรรมที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สะดวกสบายและปลอดภัย

  ดูสินค้า

  Facom จำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมและเครื่องมือช่างเพื่อใช้ในโรงงาน

  Facom

  Facom ผู้ผลิตเครื่องมือช่างระดับมืออาชีพ จำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมและเครื่องมือช่างเพื่อใช้ในโรงงาน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล มีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ รับประกันคุณภาพและความปลอดภัย

  ดูสินค้า

  Bahco ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือช่าง

  Bahco

  Bahco ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือช่างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ปี เพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน

  ดูสินค้า