การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT TELIS 9000 Series Universal Signal Converter, Current, Voltage, Potentiometer Signal, Resistance,

  5 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB18,468.33

  (exc. VAT)

  THB19,761.11

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB18,468.33
  RS Stock No.:
  266-3038
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TELIS9200U2
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT