การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT JK 3000 Series Isolating Signal Converter, Current, Voltage Input, Current, Voltage Output, 22 → 240

  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  9 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB11,397.96

  (exc. VAT)

  THB12,195.82

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB11,397.96
  RS Stock No.:
  232-8230
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  JK3000A2
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT