การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT TELIS 9000 Series Universal Signal Converter, Current, Voltage, Potentiometer Signal, Resistance,

  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB14,767.71

  (exc. VAT)

  THB15,801.45

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB14,767.71
  RS Stock No.:
  232-8236
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TELIS9150U1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT