การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT ULCOS 900 Series Universal Signal Converter, Current, Voltage, Potentiometer Signal, Resistance,

  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  24 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB9,753.87

  (exc. VAT)

  THB10,436.64

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB9,753.87
  RS Stock No.:
  232-8257
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ULCOS920D2
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT