การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT ULCOS 600 Series Current Signal Converter, AC Current Input, Current, Voltage Output, 22 → 240 V dc,

  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,987.16

  (exc. VAT)

  THB9,616.26

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB8,987.16
  RS Stock No.:
  232-8246
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ULCOS600I1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT