การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT ULCOS 900 Series Universal Signal Converter, Current, Voltage, Potentiometer Signal, Resistance,

  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,658.00

  (exc. VAT)

  THB9,264.06

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB8,658.00
  RS Stock No.:
  232-8253
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ULCOS900D1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT