การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Zarges 0.4m Aluminium Work Platform, 150kg Load


  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  10 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB20,554.76

  คุณจ่าย

  THB19,199.79

  (exc. VAT)

  THB20,543.78

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB19,199.79
  5 +THB18,719.79


  RS Stock No.:
  817-9898
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  40260
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Zarges