การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Zarges 0.4m Aluminium Work Platform, 150kg Load


  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB9,841.38

  (exc. VAT)

  THB10,530.28

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB9,841.38


  RS Stock No.:
  817-9892
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  40262
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Zarges