การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Zarges 0.6m Aluminium Work Platform, 150kg Load


  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB11,600.65

  คุณจ่าย

  THB9,824.87

  (exc. VAT)

  THB10,512.61

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB9,824.87


  RS Stock No.:
  817-9902
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  40263
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Zarges