การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Zarges 1m Aluminium Work Platform, 150kg Load


  8 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB17,398.43

  (exc. VAT)

  THB18,616.32

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB17,398.43


  RS Stock No.:
  817-9918
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  40273
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Zarges