การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer End Mill, 6mm Cutter, Solid Carbide, 6 mm Shank, 19mm Cut

  13 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  87 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,097.33

  (exc. VAT)

  THB1,174.14

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,097.33
  5 +THB1,069.90
  RS Stock No.:
  666-6700
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S9046.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer