การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer End Mill, 8mm Cutter, Solid Carbide, 8 mm Shank, 19mm Cut

  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  104 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,588.76

  (exc. VAT)

  THB1,699.97

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,588.76
  5 +THB1,307.55
  RS Stock No.:
  666-6713
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S9048.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer