การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer End Mill, 7mm Cutter, Solid Carbide, 8 mm Shank, 19mm Cut

  17 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,654.82

  (exc. VAT)

  THB1,770.66

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,654.82
  RS Stock No.:
  666-6704
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S9047.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer