การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer End Mill, 2mm Cutter, Solid Carbide, 3 mm Shank, 6mm Cut

  8 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  87 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB892.74

  (exc. VAT)

  THB955.23

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB892.74
  5 +THB870.42
  RS Stock No.:
  666-6681
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S9042.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer