การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Door Bolt, 90 x 110mm

  RS Stock No.:
  205-5073
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  843 AS - NG0843AS00
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Door Bolts ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  13 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,402.33

  (exc. VAT)

  THB1,500.49

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,402.33
  RS Stock No.:
  205-5073
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  843 AS - NG0843AS00
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Unitecnic deadbolt rim lock can be fixed by screwing or soldering it. It is supplied with a strike plate, screws and a cover plate. You can thus choose the most suitable solution according to the configuration of your door.


  Two turns Deadbolt
  Bronze tone finish  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Dimensions90 x 110mm
  Length90mm
  Width110mm
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  13 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,402.33

  (exc. VAT)

  THB1,500.49

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,402.33