การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Panic Lock

  RS Stock No.:
  205-5077
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  MBE - F2MOBEQ0003
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Emergency Exit Hardware ทั้งหมด
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  13 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,440.04

  (exc. VAT)

  THB2,610.84

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,440.04
  RS Stock No.:
  205-5077
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  MBE - F2MOBEQ0003
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  IT

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  IT

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Unitecnic rim lock knob or handle for doors. It can be used in aluminium , steel , wooden doors, PVC profiles, emergency exit doors , doors for heavy traffic areas and many other applications. It is supplied with screws.

  Key locking

  Zamak material case

  RAL 9006 Grey

  Anti corrosion treatment

  Dimensions: 136 x 130 mm

  Square: 8 mm

  Supplied with

  Screws

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Fire Door SuitableYes
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  13 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,440.04

  (exc. VAT)

  THB2,610.84

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,440.04