การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Mortice Lock Lever

  RS Stock No.:
  212-3844
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  672 M - .G841M297K0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Mortice Locks ทั้งหมด
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,437.63

  (exc. VAT)

  THB1,538.26

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,437.63
  RS Stock No.:
  212-3844
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  672 M - .G841M297K0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  HU

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  HU

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Unitecnic Metalux 672 M is a single point mortise lock with a bathroom turn. Reversible, it is equipped with a deadbolt and a magnetic latch. Its backset is 40 or 50 mm. This lock brings discretion, fluidity and design to the wooden doors on which it is integrated. Closing the door is easy and quiet. Thepolyoxymethylene latch, a polymer with high performance physical characteristics, remains integrated into the lock when the door is open. It is activated when it finds himself facing the magnetic strike plate.


  Latch material Polyoxymethylene (POM)
  Latch operation By strong neodymium magnets
  Reversible
  Interaxis 70 mm
  Backset 40 or 50 mm
  Follower 7 mm


  Supplied with

  Striker Plate


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Lock MechanismLever
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,437.63

  (exc. VAT)

  THB1,538.26

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,437.63