การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Mortice Lock

  RS Stock No.:
  212-3845
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7 - F107360010
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Mortice Locks ทั้งหมด
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  38 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,000.96

  (exc. VAT)

  THB2,141.03

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,000.96
  RS Stock No.:
  212-3845
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7 - F107360010
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Unitecnic Metalux n°7 is a European profile single point mortise lock for metal doors. Designed for an integration into aluminum and steel profiles, it adapts perfectly to a new or replacement environment. Its interaxis is 70 or 85 mm. Reversible, it is equipped with a deadbolt and a silent latch which ensures a soft entry into the strike plate. The anti-corrosion treatment of its interior parts ensures durability over time.


  Locking elements Deadbolt and latch
  Key action on latch
  Reversible
  Interaxis 70 or 85 mm
  Backset 21, 24.5 or 31 mm
  Case depth 36, 39.5 or 46 mm (Depths 21 and 28 mm also available within the references 7/21-7/28)
  Follower 8 mm
  Recommended cylinder Europea


  Supplied with

  Striker Plate


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Forend FinishSteel
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  38 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,000.96

  (exc. VAT)

  THB2,141.03

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,000.96