การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO , Straight RG174/U, RG188 A/U, RG316/U , Female Gold , Copper Alloy , Backplane Connector Contact

  212 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB739.97

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB791.77

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 19THB739.97
  20 - 74THB717.77
  75 - 299THB695.59
  300 - 599THB680.78
  600 +THB665.99
  RS Stock No.:
  477-7350
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO