การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO , Straight , Female Gold , Copper Alloy , Backplane Connector Contact

  459 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB308.14

  (exc. VAT)

  THB329.71

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 19THB308.14
  20 - 74THB298.90
  75 - 299THB289.67
  300 - 1499THB283.50
  1500 +THB233.31
  RS Stock No.:
  301-6935
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO