การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO , Right Angle , Male Gold , Copper Alloy , Backplane Connector Contact

  511 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB184.78

  (exc. VAT)

  THB197.71

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 19THB184.78
  20 - 74THB180.16
  75 - 299THB175.65
  300 - 1499THB171.25
  1500 +THB166.96
  RS Stock No.:
  309-4042
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO