การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO , Straight RG174/U, RG188 A/U, RG316/U , Male Gold , Copper Alloy , Backplane Connector Contact

  156 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB680.46

  (exc. VAT)

  THB728.09

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 19THB680.46
  20 - 74THB660.04
  75 - 299THB639.62
  300 - 599THB626.02
  600 +THB515.21
  RS Stock No.:
  477-7243
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO