การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO , Straight , Female Gold , Copper Alloy , Backplane Connector Contact

  128 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB243.97

  (exc. VAT)

  THB261.05

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 19THB243.97
  20 - 74THB236.67
  75 - 299THB229.34
  300 - 599THB224.46
  600 +THB184.74
  RS Stock No.:
  301-6884
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO