การค้าหาล่าสุด / Recently searched
   • เผยแพร่เมื่อ 11 เม.ย. 2567
   • แก้ไขครั้งล่าสุด 11 เม.ย. 2567
  • 1 นาที

  Industrial Control System คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

  Industrial Control System คือ ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ที่ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยตัวเอง มาดูกันว่าระบบนี้สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

  RS marketing banner
  ภาพตัวอย่างการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

  เมื่อพูดถึงการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยุคนี้ ต้องบอกว่าการพึ่งพาเครื่องจักรเพื่อการผลิตเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่จำเป็นต้องอาศัย "ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม" (Industrial Control System) เพื่อช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และลดความผิดพลาด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เรามาดูกันว่าระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมคืออะไร มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control System) คืออะไร?

  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม หรือ Industrial Control System คือ ระบบที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานคน ซึ่งโรงงานเองก็จะต้องเลือกระบบควบคุมให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  ข้อดีของระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

  ลดการใช้แรงงาน

  หนึ่งในข้อดีที่เด่นชัดของการนำระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมมาใช้ในธุรกิจ ก็คือการที่สามารถลดการใช้แรงงานคนได้มากขึ้น ทำให้พนักงานมีเวลาไปทำงานในด้านอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจได้มากกว่า

  เพิ่มประสิทธิภาพ

  การใช้ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น เพราะระบบควบคุมจะช่วยให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้อย่างเสถียรและแม่นยำ แม้จะเป็นงานที่มีความซับซ้อน ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง

  เพิ่มความรวดเร็ว

  นอกจากจะช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้มาก เพราะระบบนี้จะช่วยให้เครื่องจักรและกระบวนการต่าง ๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายงานส่วนอื่น ๆ ได้ดี ช่วยให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างไม่มีสะดุด

  ลดความผิดพลาด

  อีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญของการใช้ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ก็คือเรื่องของความแม่นยำในการทำงาน เพราะระบบนี้สามารถตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานความผิดปกติต่าง ๆ ได้แบบ Real-Time ช่วยให้รับมือกับเหตุขัดข้องได้ทันเวลา ทำให้ได้งานที่ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิตได้มากขึ้น

  ประหยัดต้นทุนในระยะยาว

  การลงทุนไปกับการติดตั้งและใช้ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมในช่วงแรก อาจมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูง แต่เมื่อนำมาคำนวณแล้ว ระบบอัตโนมัตินี้จะช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้มากในระยะยาว เพราะจะช่วยลดการใช้แรงงานคนในส่วนที่ต้องการความแม่นยำ เช่น ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนที่มักเกิดจากความผิดพลาด ทำให้ธุรกิจมีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากกว่าที่เคย

  เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 5 ประเภทที่ควรรู้จัก

  สำหรับใครที่สงสัยว่า ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมมีกี่แบบ เราจะพามารู้จักกับระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 5 ประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งทั้ง 5 ระบบนี้ล้วนเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการผลิต และช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Programmable Logic Controllers (PLC)

  Programmable Logic Controllers หรือ PLC คือ ระบบควบคุมเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดย PLC ทำงานด้วยการรับคำสั่งจากมนุษย์ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและสั่งการเครื่องจักรด้วยตัวเอง เช่น ควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร, ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือควบคุมการเปิด-ปิดระบบสายพานลำเลียงสินค้า

  PLC สามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้หลากหลายประเภท ทั้งเครื่องจักรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และยังสามารถนำ PLC มาเชื่อมต่อกัน เพื่อสร้างเป็น PLC Network ที่สามารถทำงานได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  Programmable Automation Controllers (PAC)

  Programmable Automation Controllers หรือ PAC คือ ระบบควบคุมในโรงงานที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก PLC ด้วยการนำความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมมากขึ้น ทำให้ PAC สามารถทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมได้ และยังทำงานได้รวดเร็วมากกว่า PLC

  ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ PAC จึงเป็นระบบควบคุมที่มักถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงงานไฟฟ้า

  Distributed Control Systems (DCS)

  Distributed Control Systems หรือ DCS เป็นระบบที่มีความคล้ายคลึงกับ PAC ในเรื่องของความสามารถในการควบคุมระบบงานที่ซับซ้อน แต่จะต่างกันตรงที่ DCS เป็นระบบที่มีความเสถียรมากกว่า และมีเครื่องมือที่หลากหลายมากกว่า เช่น การตรวจสอบกระบวนการทำงาน, การจัดเก็บข้อมูลประวัติการทำงาน และการจัดการสัญญาณเตือนต่าง ๆ DCS จึงมักถูกนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน

  Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

  Supervisory Control and Data Acquisition หรือ SCADA คือ ระบบที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ตรวจสอบ และรายงานผล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ หรือหาความผิดปกติต่าง ๆ ได้แบบ Real-Time พร้อมทั้งสามารถทำงานควบคู่ไปกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น PLC และ DCS ได้

  SCADA นิยมนำไปใช้ควบคุมและดูแลการทำงานภายในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เน้นการสั่งการระยะไกล เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ หรืออุตสาหกรรมการบริหารจัดการน้ำหรือน้ำมันเป็นสำคัญ

  Intelligent Electronic Devices (IED)

  Intelligent Electronic Devices หรือ IED คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชัน ทั้งยังมีความละเอียดและแม่นยำสูง มักใช้ในการมอนิเตอร์และควบคุมการทำงาน รวมถึงใช้เพื่อการสื่อสารภายในโรงงาน และยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอีเทอร์เน็ตและโปรโตคอลอื่น ๆ ของโรงงานได้อีกด้วย

  RS จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมระบบโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

  RS ผู้นำด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมระบบโรงงานคุณภาพสูงจากหลากหลายแบรนด์ดังระดับโลก สินค้าด้านอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ของเรามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แข็งแรงทนทาน และสามารถใช้งานได้ยาวนาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการวางระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกซื้อสินค้ากว่า 700,000 รายการของเราตามที่คุณต้องการได้ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย

  สินค้าขายดี

  Siemens บริษัทเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

  Siemens

  Siemens บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear) ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรม

  ดูสินค้า

  Schneider Electric ผู้นำด้านระบบออโตเมชัน

  Schneider Electric

  Schneider Electric ผู้นำด้านระบบออโตเมชัน จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear) สำหรับงานอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าในโรงงาน และยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

  ดูสินค้า

  Phoenix Contact บริษัทด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

  Phoenix Contact

  Phoenix Contact บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ครอบคลุมทุกความต้องการด้านไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

  ดูสินค้า